Archives par mot-clé : Fabio Giomi

Nathalie Clayer, Fabio Giomi, Emmanuel Szurek (der). Kemalizm. Osmanlı Sonrası Dünyada Ulusaşırı Siyaset, İletişim, İstanbul 2022 (381 p. 56,25₺)

Kemalizm

Modern Türkiye’nin kurucu ideolojisi Kemalizmin ancak ulusaşırı bir olgu olarak analiz edildiğinde anlaşılabileceğini öne süren Kemalizm – Osmanlı Sonrası Dünyada Ulusaşırı Siyaset, Kemalizmin iki savaş arası dönemde Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Mısır ve Yugoslavya’daki çok yönlü etkileşim ve alışverişlerle inşa edildiğini ortaya koyuyor.

Modern Türkiye’nin kurucu ideolojisi Kemalizmin ancak ulusaşırı bir olgu olarak analiz edildiğinde anlaşılabileceğini öne süren Kemalizm – Osmanlı Sonrası Dünyada Ulusaşırı Siyaset, Kemalizmin iki savaş arası dönemde Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Mısır ve Yugoslavya’daki çok yönlü etkileşim ve alışverişlerle inşa edildiğini ortaya koyuyor. Bir parti mensubiyetinden bir dizi kültürel sembole, bir siyasi doktrinden belirli bir yönetim tarzına birçok farklı anlamda kullanabilen ve Türkiye toplumunun kolektif bilincini etkilemeye devam eden Kemalizm teriminin alternatif bir tarihsel tanımını yapıyor.

Bu kavramın eski Osmanlı coğrafyasına ait farklı ülkelerdeki çeşitli kültürel ve siyasal pratiklerin analizi için ortak bir platform teşkil ettiğini gösteriyor. Kemalizmin doğuşu ve evrimini kapsamlı bir ulusaşırı perspektife yerleştirmesi ve geniş bir coğrafyayı taramasıyla alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

“Bu kolektif kitapta göstermeye çalıştığımız üzere, Kemalizm Türk entelektüelleri tarafından yeniden sahiplenilmeden çok önce, ilk olarak Türk siyaset sahnesinin dışındaki aktörler tarafından şekillendirilmiştir. Ve Türkiye dışında, eski Osmanlı topraklarındaki (Müslüman dünya ve ötesindeki) gözlemciler, ama aynı zamanda aktörler tarafından da şekillendirilmeye ve kullanılmaya devam etmiştir. Dolayısıyla Kemalizmi totolojik bir biçimde Türkiye (Türkiye = Kemalizm = Türkiye) üzerinden açıklamak yerine, kavramın birçok farklı görüş açısından ve özgül uzamsal konfigürasyonlarda neyi temsil ettiğini göstermeyi umuyoruz.”

Emanuela Costantini & Fabio Giomi, A Sud dell’Est Studi in onore di Armando Pitassio, MORLACCHI EDITORE, Perugia, 2021, (358 P., 16,00€)

Questo volume raccoglie dodici saggi dedicati ad Armando Pitassio, uno dei maggiori storici dell’Europa orientale e balcanica in Italia, per molti anni legato all’Università di Perugia. Essi offrono uno spaccato dei suoi principali temi di ricerca, che hanno spaziato dalla storia politica a quella culturale, dagli studi urbani a quelli sui movimenti sociali. Nella loro diversità, i contributi di questo libro permettono di esplorare la cangiante relazione fra religione, nazione e Stato, nonché il rapporto che lega i cambiamenti politici alla scrittura della storia in Europa dal XIX al XXI secolo. A tal fine, essi prestano una grande attenzione alle categorie del pensiero, tanto a quelle utilizzate dagli attori sociali del passato quanto a quelle forgiate dalla comunità degli storici in epoca contemporanea. L’Europa orientale e balcanica tratteggiata in questo volume risulta quindi essere una regione dinamica e aperta, attraversata incessantemente da flussi di persone, idee e beni, parte integrante e motore della modernità europea.

Fabio Giomi, Making Muslim Women European, Voluntary Associations, Islam, And Gender in Post-Ottoman Bosnia and Yugoslavia (1878–1941), Budapest, CEU Press, 2021 (410p., €90.00)

 

This social, cultural, and political history of Slavic Muslim women of the Yugoslav region in the first decades of the post-Ottoman era is the first to provide a comprehensive overview of the issues confronting these women. It is based on a study of voluntary associations (philanthropic, cultural, Islamic-traditionalist, and feminist) of the period.

It is broadly held that Muslim women were silent and relegated to a purely private space until 1945, when the communist state “unveiled” and “liberated” them from the top down. After systematic archival research in Bosnia, Croatia, Serbia, and Austria, Fabio Giomi challenges this view by showing: • How different sectors of the Yugoslav elite through association publications, imagined the role of Muslim women in post-Ottoman times, and how Muslim women took part in the construction or the contestation of these narratives. • How associa­tions employed different means in order to forge a generation of “New Muslim Women” able to cope with the post-Ottoman political and social circumstances. • And how Muslim women used the tools provided by the associations in order to pursue their own projects, aims and agendas. The insights are relevant for today’s challenges facing Muslim women in Europe. The text is illustrated with exceptional photographs.

 

Continuer la lecture de Fabio Giomi, Making Muslim Women European, Voluntary Associations, Islam, And Gender in Post-Ottoman Bosnia and Yugoslavia (1878–1941), Budapest, CEU Press, 2021 (410p., €90.00)